Google+

Odzyskiwanie danych

Firma SpecPC zajmuje się odzyskiwaniem utraconych danych z kart pamięci, dysków twardych, pendrive.

Zajmujemy się uszkodzeniami logicznymi, tzn. nośnik jest sprawny, ale niektóre pliki lub dane nie są dostępne z powodów takich jak: utracona partycja, przypadkowe skasowanie, sformatowanie, działanie wirusów, przypadkowe uszkodzone plików.

 

Procedura:

  1. W przypadku utraty danych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 530442244 lub mailowo na adres sklep@specpc.pl
  2. Należy napisać formularz zgłoszeniowy uwzględniający okoliczności utraty danych. Formularz wysłać mailem lub spisać na miejscu w serwisie.
  3. Uszkodzony nośnik należy dostarczyć osobiście lub wysłać kurierem pod adres: ul. Bławatkowa 28 44-321 Marklowice. Dostarczenie osobiste możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się z firmą. W przypadku wysyłki kurierem należy odpowiednio zabezpieczyć nośnik.
  4. Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia, o jej efektach informujemy Państwa niezwłocznie. Wskazujemy na możliwości oraz koszt odzyskania danych.
  5. Odzyskane dane nagrywamy na płytach DVD, chyba że zleceniodawca dostarczy inny pusty nośnik.
  6. Oddanie nośnika do odzyskiwania danych jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

 

Regulamin usługi:

 

1.     Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem danych zawartych na dostarczonych nośnikach lub może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania. Ponadto, zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu przeprowadzenia usługi serwisowej.

2.     Firma SpecPC nie odpowiada za legalność danych oraz programów znajdujących się na powierzonych przez Zleceniodawcę nośnikach informacji

3.     Firma SpecPC zobowiązuje się do nieujawnienia i ochrony powierzonych informacji.

4.     Firma SpecPC nie odpowiada za wady fizyczne i niespójność danych na dostarczonych nośnikach, które wyniknęły przed podjęciem procedury odzyskiwania danych oraz nie odpowiada za wady mogące się ujawnić podczas procesu analizy, jeżeli uszkodzenie wynikło z wad uprzednio tkwiących w urządzeniu.

5.     Firma SpecPC zobowiązuje się do przechowywania danych do 14 dni od momentu przekazania ich klientowi.

6.     Potwierdzenie jest podstawą do wydania sprzętu przez serwis. Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia. W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy. Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej.

Copyright

Copyright © SpecPC 2014

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Kontakt

SpecPC.pl

- Tel: 530 442 244
- E-mail: sklep@specpc.pl
-Adres korespondencyjny:
ul. Bławatkowa 28
44-321 Marklowice